AISP

AGRI Inspectie Safety Platform (AISP)

In de inspectiebranche van agrarische grondstoffen in Nederland zijn meerdere bedrijven werkzaam, zij zijn gespecialiseerd in het verifiëren van de kwaliteit en kwantiteit van Agrarische bulkladingen, zoals granen, (olie)zaden, diervoedergrondstoffen en plantaardige oliën en vetten. De meeste internationale inspectiebedrijven hebben binnen Nederland op het gebied van veilige werkomstandigheden hun krachten gebundeld onder de naam: VNI-AGRI Inspectie Safety Platform (AISP).

Onderdeel hiervan is het opstellen van richtlijnen en zienswijzen voor risicovolle taken binnen de Agri-inspectiebranche. Onderlinge afspraken worden hierin vastgelegd en gepubliceerd op de VNI-AGRI website.

Voor meer informatie over ons platform kunt u hieronder de volgende documenten downloaden:

  • Introductie Agri-Inspectie Safety Platform (AISP)
  • 3 veiligheidsplannen:
    • Op- over en afstappen bij schepen en andere vaartuigen en werken op hoogte
    • Veiligheidsplan AISP bemonstering ongewogen overslag
    • Veiligheidsplan AISP fosfine