PROFIEL

VNI-AGRI staat voor Vereniging van Nederlandse Inspectiebedrijven, actief in agrarische grondstoffen en plantaardige oliën en vetten. Alle leden van de vereniging zijn in Nederland gevestigd

“VNI-AGRI, een onmisbare schakel binnen de branche”

MISSIE

De VNI-AGRI vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse inspectiebedrijven die zich bezighouden met de gewichts- en kwaliteitscontrole, alsmede bemonstering van agrarische grondstoffen en plantaardige oliën en vetten ten behoeve van de voeder- en voedselveiligheid.

VISIE

De Nederlandse Inspectiebranche is een servicegerichte, goed presterende en innovatieve bedrijfstak en vormt een onmisbare schakel in de handel en het transport van agrarische producten en plantaardige oliën en vetten, alsmede de industriële verwerking hiervan.

Doelstellingen

BELANGEN­­­BEHAR­TI­GING LEDEN RICHTING STAKE­HOLDERS

Het behartigen van de belangen van de leden in de ruimste zin van het woord.

BEVORDERING veilige arbeids­omstandig­­heden

Het maken van gezamenlijke afspraken over veilige arbeids­omstan­dig­­heden op de terminals waar de werk­zaam­heden worden uitgevoerd.

 

 

TOETSING en advies algemene voor­waarden

Voldoen uw algemene voor­waarden nog aan de moderne eisen? VNI-AGRI onderzoekt en adviseert over de noodzaak om uw bestaande algemene voor­waarden te moderni­seren en eventueel in lijn brengen met nationale (FENEX) of internationale (TIC Counsel) standaar­den.

Beschik­baarheid vakbekwame controleurs

De vereniging neemt hiervoor de volgende acties:

  • Promotie van het controleursvak onder de relevante scholie­ren.
  • Het bevorderen van goede en vakgerichte opleidings­mogelijk­heden.